Uống đông trùng hạ thảo vào lúc nào thì hợp lý

Uống đông trùng hạ thảo vào lúc nào để mang lại công dụng và an toàn là vấn đề đặt ra đối với người sử dụng sản phẩm. Cây đông trùng hạ thảo là gì ? Đông trùng hạ thảo là một loại thực vật dạng kí sinh, được hình thành do sự kí sinh của nấm trên thân mình […]