Thuốc đông trùng hạ tăng cân cho người gầy

Hiện nay vấn đề cân nặng được nhiều người quan tâm, sử dụng loại thuốc nào để vừa an toàn lại vừa hiệu quả đang được mọi người săn tìm. Theo sách cổ y học có ghi chép thuốc đông trùng hạ thảo làm tăng  cân. Thuốc đông trùng hạ thảo Đông trùng hạ thảo đã được y học Tây Tạng […]