Các bệnh tim thường gặp gây nguy hiểm đến sức khỏe

Tim là một chức năng quan trọng của cơ thể, bệnh tim có ảnh hưởng lớn tới và gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy bạn cần tìm hiểu, chuẩn bị cho bản thân đầy đủ kiến thức về bệnh tim để có thể có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 1. Bệnh mạch vành Đây là bệnh thường […]